ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 28/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 479967
Page Views 587783
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ชุดประจำชาติของประเทศในอาเซียน
ชุดประจำชาติของประเทศในอาเซียน
                                           ชุดประจำชาติไทย
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ เมื่อพุทธศักราช
2503 ได้พระราชทานพระราชดำริว่า สมควรที่จะสรรค์สร้างการแต่งกายชุดไทย ให้เป็นไปตามประเพณีที่ดีงาม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการศึกษา ค้นคว้าเครื่องแต่งกายสมัยต่างๆ จากพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายใน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ แต่ให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับ กาลสมัย ทรงเสนอรูปแบบที่หลากหลาย และได้ฉลองพระองค์เป็นแบบอย่าง ทั้งได้ พระราชทานให้ผู้ใกล้ชิดแต่งและเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ชุดไทยพระราชนิยม" มี 8 ชุด คือ 
          
ชุดไทยเรือนต้น
           ชุดไทยจิตรลดา
           ชุดไทยอมรินทร์
           ชุดไทยบรมพิมาน
           ชุดไทยจักรี 
           ชุดไทยดุสิต

          
ชุดไทยจักรพรรดิ์ และ 
           ชุดไทยศิวาลัย 
ชุดไทยพระราชนิยมเหล่านี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใช้ในโอกาส และสถานที่ต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและชื่นชมกันทั่วไป ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ (ข้อมูลเพิ่มเติม)
                                    
แหล่งข้อมูล