ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 17/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 628535
Page Views 751422
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2224
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 408
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7304
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1979
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1405
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1425
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1692
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 719
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11937
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4961
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 576
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13696
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7910
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3799
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2395
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1964
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1999
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3246
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6977
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3773
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2719
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3341
ตัวอย่างข้อสอบ NT 647
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6449
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5192
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8922
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9405
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5513
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5609
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 511
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 1216
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 683
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3428
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 232
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 250
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 417
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 138
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 146
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 164
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 127
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 143
คำสั่ง pre ONET ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 42
กำหนดการวันอาหารปลอดภัย Word Document ขนาดไฟล์ 14.94 KB 5
กล่าวเปิด กล่าวรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 2
หนังสือเชิญกรรมการสถานศึกษาประชุมภาคเรียน 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 39.23 KB 6