ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 22/06/2014
สถิติผู้เข้าชม 519929
Page Views 635244
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 878
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 381
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7256
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1920
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1351
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1394
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1175
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 669
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 10631
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4564
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 524
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13406
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7834
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3761
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2359
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1911
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1965
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3213
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 5596
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 2014
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 1116
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3222
ตัวอย่างข้อสอบ NT 617
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 5608
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5140
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8382
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 7913
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 4235
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 3805
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 453
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 760
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 622
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 2825
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 202
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 196
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 364
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 94
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 94
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 106
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 81
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 65