ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 16/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 603556
Page Views 723945
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2180
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 399
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7292
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1966
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1392
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1415
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1617
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 709
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11774
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4793
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 567
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13606
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7898
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3789
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2386
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1956
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1982
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3235
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6905
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3716
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2683
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3301
ตัวอย่างข้อสอบ NT 632
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6368
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5183
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8852
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9329
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5436
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5538
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 502
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 1144
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 673
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3361
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 224
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 243
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 406
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 126
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 137
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 150
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 116
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 132
คำสั่ง pre ONET ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 22