ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 22/06/2014
สถิติผู้เข้าชม 527619
Page Views 643479
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 1000
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 383
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7273
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1930
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1353
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1397
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1461
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 674
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11193
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4626
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 536
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13433
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7839
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3764
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2360
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1913
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1968
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3216
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6297
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 2739
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 1650
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3228
ตัวอย่างข้อสอบ NT 619
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 5638
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5147
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8657
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 8562
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 4971
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 4667
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 464
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 923
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 629
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 2845
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 203
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 210
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 367
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 104
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 103
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 115
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 98
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 81