ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 13/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 560947
Page Views 677945
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2059
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 391
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7282
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1952
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1376
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1402
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1477
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 696
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11613
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4699
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 549
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13469
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7867
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3778
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2376
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1940
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1976
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3229
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6736
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3520
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2538
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3232
ตัวอย่างข้อสอบ NT 621
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6206
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5170
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8699
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9203
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5283
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5308
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 491
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 992
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 658
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3237
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 216
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 237
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 388
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 111
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 120
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 129
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 104
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 107