ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 13/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 563304
Page Views 680416
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2059
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 391
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7283
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1955
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1378
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1402
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1477
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 698
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11618
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4705
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 551
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13470
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7871
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3780
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2378
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1942
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1976
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3230
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6745
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3521
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2538
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3235
ตัวอย่างข้อสอบ NT 621
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6208
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5170
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8702
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9204
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5283
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5311
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 493
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 995
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 660
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3241
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 216
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 237
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 391
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 112
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 123
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 133
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 105
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 107