ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 14/04/2015
สถิติผู้เข้าชม 636118
Page Views 760039
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2229
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 409
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7305
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1980
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1408
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1428
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1698
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 721
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11957
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4982
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 577
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13703
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7917
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3800
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2398
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1971
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 2006
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3248
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6985
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3796
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2726
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3361
ตัวอย่างข้อสอบ NT 651
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6459
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5195
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8924
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9412
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5519
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5621
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 512
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 1218
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 683
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3432
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 421
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 138
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 147
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 166
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 128
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 147
คำสั่ง pre ONET ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 48
กำหนดการวันอาหารปลอดภัย Word Document ขนาดไฟล์ 14.94 KB 5
กล่าวเปิด กล่าวรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 3
หนังสือเชิญกรรมการสถานศึกษาประชุมภาคเรียน 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 39.23 KB 9
ใบสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.06 KB 5
คำสั่งแต่งตั้งรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.22 KB 3
แบบรายงานค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 5
แบบรายงานหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 33.02 KB 3