ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 13/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 573186
Page Views 690805
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2061
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 393
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7285
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1961
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1385
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1409
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1481
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 705
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11631
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4721
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 557
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13477
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7885
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3785
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2379
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1945
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1979
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3231
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6761
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3545
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2543
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3240
ตัวอย่างข้อสอบ NT 623
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6214
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5173
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8714
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9214
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5289
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5328
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 499
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 998
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 670
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3247
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 220
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 240
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 399
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 115
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 131
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 140
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 111
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 116