ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 13/05/2015
สถิติผู้เข้าชม 645590
Page Views 771530
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2238
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 414
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7314
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1987
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1417
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1434
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1711
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 727
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11974
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 5002
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 583
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13709
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7928
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3806
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2406
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1983
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 2015
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3253
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 7008
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3823
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2739
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3391
ตัวอย่างข้อสอบ NT 661
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6465
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5201
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8931
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9418
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5527
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5650
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 517
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 1225
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 688
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3440
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 429
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 143
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 152
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 173
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 136
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 153
คำสั่ง pre ONET ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 56
กำหนดการวันอาหารปลอดภัย Word Document ขนาดไฟล์ 14.94 KB 10
กล่าวเปิด กล่าวรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.93 KB 13
หนังสือเชิญกรรมการสถานศึกษาประชุมภาคเรียน 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 39.23 KB 15
ใบสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.06 KB 13
คำสั่งแต่งตั้งรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.22 KB 10
แบบรายงานค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 11
แบบรายงานหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 33.02 KB 11