ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 13/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 541771
Page Views 658299
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2043
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 390
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7275
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1934
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1364
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1398
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1467
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 683
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11574
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4665
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 540
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13464
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7859
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3773
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2371
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1933
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1974
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3227
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6653
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3433
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2527
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3229
ตัวอย่างข้อสอบ NT 621
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6170
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5158
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8669
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9138
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5259
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5250
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 472
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 987
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 644
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3198
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 207
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 219
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 368
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 109
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 104
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 122
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 101
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 92