ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 16/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 585369
Page Views 704401
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2094
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 396
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7289
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1962
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1386
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1412
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1513
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 706
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11679
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4737
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 561
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13515
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7888
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3787
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2382
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1950
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1980
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3232
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6796
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3591
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2577
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3244
ตัวอย่างข้อสอบ NT 626
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6260
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5180
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8752
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9240
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5324
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5387
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 500
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 1040
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 672
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3261
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 222
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 242
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 401
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 120
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 134
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 145
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 111
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 123
คำสั่ง pre ONET ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 6