ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 28/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 479173
Page Views 586798
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 759
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 302
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 2100
อาเซียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1770
นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1193
นำส่งรายงานโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1201
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 998
หนังสือขอบคุณ Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 561
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 9555
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 3474
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Unkown Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 473
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 12073
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7198
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3515
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2182
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1762
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1795
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 2934
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 4539
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 1638
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Unkown Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 947
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3018
ตัวอย่างข้อสอบ NT 566
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Unkown Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 5121
คำกล่าวต้อนรับ Eng Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 4771
Script พิธีกร ไทย Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 7406
สรุป ด้าน 1-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 7294
สรุปด้าน 3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 3941
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 3359
หุ้นสหกรณ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.48 KB 367
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 608
ป้าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 507
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1595
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 146
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 113
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 231
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 34
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 31
กำหนดการ English Camp to ASEAN Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 31