ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 03/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 617672
Page Views 739673
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2218
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 408
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7304
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1977
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1402
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1422
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1687
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 718
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11890
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4868
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 576
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13688
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7906
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3797
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2392
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1963
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1990
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3244
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6964
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3758
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2717
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3330
ตัวอย่างข้อสอบ NT 645
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6444
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5192
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8919
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9399
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5505
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5594
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 510
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 1216
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 683
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3420
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 232
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 250
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 416
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 137
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 145
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 161
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 127
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 141
คำสั่ง pre ONET ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 36