ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 13/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 558243
Page Views 675145
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 2057
แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 390
.ใบสมัครครูผู้สอนดีเด่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.23 KB 7280
อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.24 KB 1947
นิทาน Word Document ขนาดไฟล์ 56.7 KB 1371
นำส่งรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.8 KB 1401
ประกาศรับครูชาวต่างชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 19.59 KB 1475
หนังสือขอบคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 690
คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 11610
บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 4697
ของบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.6 KB 548
แบบเก็บข้อมูลพัฒนาการเด้กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 13469
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 489.36 KB 7865
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.46 KB 3775
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 471.01 KB 2374
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.69 KB 1939
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 455.16 KB 1976
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล p6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.95 KB 3228
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 6729
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โดยครูหน่อยนิพพิทา 2 Word Document ขนาดไฟล์ 473.54 KB 3517
ตัวอย่างแผนวัฒนธรรมวิจัย โโยครูหน่อยนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 33.75 KB 2536
O-NET,NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 3231
ตัวอย่างข้อสอบ NT 621
กำหนดการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 6201
คำกล่าวต้อนรับ Eng Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 5169
Script พิธีกร ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 8695
สรุป ด้าน 1-2 Word Document ขนาดไฟล์ 946.86 KB 9199
สรุปด้าน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 5281
เศรษฐกิจพอเพียงครูนิพพิทา Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 5306
หุ้นสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.48 KB 485
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 991
ป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 551.85 KB 655
มอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3233
นิพพิทา ปกครอง1 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 213
นิพพิทา ปกครอง2 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 234
แบบฟอร์มแผนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 384
คำสั่งเตรียมสนามสอบ O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 110
หนังสือเชิญแขกเปิดค่าย English Camp Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 116
กำหนดการ English Camp to ASEAN Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 129
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 103
ปกบันทึกการประชุมสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 106